Bemutatkozás

1983-ban születtem Debrecenben. Tanulmányaimat a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola tanító szakán végeztem, rajz-vizuális műveltségi területen. Tanáraim Tamus István és Fátyol Zoltán voltak. Az elmúlt években hét alkalommal vettem részt a Derecskén nyaranta megrendezett Hajdú-Bihari Grafikai Művésztelep munkájában, ami meghatározta szemléletem, szakmai-művészi irányultságom alakulását.

Leggyakrabban a rézkarc és az akvatinta technikáját használom, de készítek linóleummetszeteket, linotípiát és monotípiát is. A munka során gyakran alkalmazok kísérletező eljárásokat, mint a kollográfia különböző változatait, de ezek mellett szívesen kombinálom a rézkarckészítés egyes mozzanatait más technikákkal, keresve az anyagok és kifejezőeszközök vegyítése által kínált lehetőségeket.

Grafikai lapjaim általában egy-egy történetet mesélnek el, fontosnak tartom a narrációt, a mesélőkedvet. Úgy vélem, hogy eddig készített munkáimon természetes módon fedezhető fel és követhető végig néhány meghatározó hatás, amelyeket feldolgozva, hol tudatosan igyekeztem beépíteni grafikáimba, másutt önkéntelenül hagyva, hogy magukkal sodorjanak. Így alakult ki a mesére építő, vállaltan gyermeki képi fogalmazásmód, amelyen keresztül mélyebb hangvételű gondolati tartalmakat (is) igyekszem közvetíteni.

A vissza-visszatérő motívumok: madarak, angyalok, megszemélyesülve, a formálódó mese közegébe kerülve kapnak újabb és újabb szerepet. Hol a szabadság megtestesítőivé válnak, hol apró háttérfigurákként szorgoskodnak a színfalak mögött. Képeim illusztráció jellegűek, de nem egy adott irodalmi műhöz, vagy általam kreált meséhez kapcsolódnak, sokkal inkább közölni szeretnének valamit, elgondolkodtatni a nézőt, egyúttal visszakalauzolva a gyermeki világba.

A mese számomra olyan világ, ahová az ember elmenekülhet a valóság kínzó élményeitől, de a lapokon olykor felbukkan a jelen problémáinak különböző áttételeken keresztül történő feldolgozása is. Az ábrázolt történetek egy részét a fantázia szülte, mások személyes élményekből táplálkoznak. Leggyakrabban falusi környezetben játszódnak, másutt felbukkannak a természet elemei is, szereplői pedig általában groteszk figurák, akiket igyekszem szelíd iróniával ábrázolni, esendőségüket értve és elfogadva.

Kiállítások

Egyéni kiállítások:
Karácsonyi Sándor Kollégium, Berettyóújfalu                                                                 2007

Oázis Ifjúsági Ház, Derecske                                                                                           2008

Benedek Galéria, Debrecen                                                                                            2009

 Művelődési Központ, Konyár                                                                                           2010

 Derecske Városi Művelődési központ és könyvtár                                                            2011

 

Válogatott csoportos kiállítások:

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ                                          2008

Hajdú-Bihar Megyei Őszi Tárlat, Debrecen                                                                         2009

Tanítóképző Főiskola Debrecen Bakos Tibor Kisgaléria                                                      2011

Arany Palota, Nagyszalonta                                                                                                 2011

Nemzetközi Ex-libris Pályázat, Debrecen                                                                             2012